QUẢNG CÁO

THỐNG KÊ

XE BỒN, XE TÉC

XE CHUYÊN DỤNG MÔI TRƯỜNG

XE CUỐN ÉP RÁC 8 KHỐI HD120

XE CUỐN ÉP RÁC 8 KHỐI HD120

Giá bán: 1.540.000.000 VNĐ

XE CHUYÊN DỤNG XÂY DỰNG

XE TRỘN BÊ TÔNG 4 KHỐI DONGFENG

XE TRỘN BÊ TÔNG 4 KHỐI DONGFENG

Giá bán: 670.000.000 VNĐ

XE TRỘN BÊ TÔNG 9 KHỐI HOWO

XE TRỘN BÊ TÔNG 9 KHỐI HOWO

Giá bán: Liên hệ

XE BƠM BETONG 37M XCMG

XE BƠM BETONG 37M XCMG

Giá bán: Liên hệ

XE CHUYÊN DỤNG DÂN DỤNG

ĐÀU KÉO HYUNDAI XCIENT 410HP

ĐÀU KÉO HYUNDAI XCIENT 410HP

Giá bán: Liên hệ

ĐẦU KÉO FAW 2 CẦU 380HP

ĐẦU KÉO FAW 2 CẦU 380HP

Giá bán: Liên hệ

XE ĐẦU KÉO 1 CẦU DONGFENG

XE ĐẦU KÉO 1 CẦU DONGFENG

Giá bán: 750.000.000 VNĐ

XE TẢI ĐÔNG LẠNH

XE CHỞ THỨC ĂN GIA SÚC

XE TẢI XE BEN

XE TẢI DONGFENG 9,5 TÁN

XE TẢI DONGFENG 9,5 TÁN

Giá bán: Liên hệ

XE TAI DONGFENG 4 CHÂN L315

XE TAI DONGFENG 4 CHÂN L315

Giá bán: Liên hệ

XE TẢI DONGFENG 3 CHÂN C260

XE TẢI DONGFENG 3 CHÂN C260

Giá bán: Liên hệ

XE TẢI THÙNG FAW 4 CHÂN

XE TẢI THÙNG FAW 4 CHÂN

Giá bán: Liên hệ

XE TẢI BEN 3 CHÂN HOWO

XE TẢI BEN 3 CHÂN HOWO

Giá bán: Liên hệ

XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN

XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN

Giá bán: Liên hệ